၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း နည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ဖွင့်လှစ်ပို့ချ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း နည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ဖွင့်လှစ်ပို့ချ