၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း နည်းပြသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း နည်းပြသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ