၂၀၁၉ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးရလဒ်ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနား (MRTV သတင်း)

၂၀၁၉ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးရလဒ်ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနား (MRTV သတင်း)