ဦးစီးအရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် ရုံးအုပ်တို့အား ရာထူးအဆောင် အယောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား

ဦးစီးအရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် ရုံးအုပ်တို့အား ရာထူးအဆောင် အယောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနား

 နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၈ ရက်

ဦးစီးအရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးအဆောင်အယောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းဇော်အောင် နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းလွင် တို့မှ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး (၉) ဦးနှင့် ရုံးအုပ် (၁) ဦးတို့အား ရာထူးအဆောင်အယောင်များ ချီးမြှင့်၍ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။