သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

နေပြည်တော် ဧပြီ ၂၉

(၂၉-၄-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဉီးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် လာမည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသည့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးအား Powerpoint ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယဝန်ကြီးမှ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ပါသည်။