ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များအား Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုမှုနှင့် ပုံစံ (၆၆/၆) ပါအချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာများဖြင့် ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်နေမှု လှည့်လည်ကြည့်ရှု

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များအား Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုမှုနှင့် ပုံစံ (၆၆/၆) ပါအချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာများဖြင့် ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်နေမှု လှည့်လည်ကြည့်ရှု

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၆ ။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီသည် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါကာ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းခန်းသို့ရောက်ရှိရာ ရှေးဦးစွာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထိန်ဝင်းက မှတ်တမ်းခန်းများ၌ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှတ်တမ်း ပုံစံ (၁) များ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များအား Scanner ဖြင့်ဖတ်ရှုကာ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များအား Scanner ဖတ်ရှုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ အားတွေ့ဆုံကာ မိမိတို့ဌာနအနေဖြင့် နောင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ကတ်ပြားတစ်မျိုးမျိုး ကိုင်ဆောင်မဲပေးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မဲစာရင်းမှန်ကန်စေရေးအတွက် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပုံစံ (၆၆/၆) နှင့် နိုင်ငံသားကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်း မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (နိုင်-၄) ပါ အချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာများဖြင့်ဖြည့်သွင်းကာ နေပြည်တော်ရုံးချုပ် Server သို့ ပေးပို့ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယခုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များကိုလည်း Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပုံစံ (၁) မှတ်တမ်းများသည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ဥပဒေအရစိစစ်ရာတွင် အရေးကြီးသည့် အထောက်အထား မှတ်တမ်းမှတ်ရာများဖြစ်ရာ ပျောက်ပျက်မှု မရှိစေရေးအတွက် ယခုကဲ့သို့ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်ကို ဝန်ထမ်းများအားလုံး သိရှိနားလည်ထားကြရန်လိုကြောင်း၊ မှတ်တမ်းပုံစံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် အဘက်ဘက်က တွေးတောကြံဆ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များရေးဆွဲကာ တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် ရှင်းလင်းမှာကြားသည်။

ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဝန်ထမ်းများက မှတ်တမ်းပုံစံ (၁) များကို Scanner ဖြင့် ဖတ်ရှုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေ မှုအခြေအနေကိုလည်းကောင်း၊ မှတ်တမ်းခန်းများအတွင်း ပုံစံ (၁) စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှု အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ တာဝန်ရှိသူများ၏ လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ထိုမှတဆင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန် GTI) သို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းခန်းမအတွင်း မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှဝန်ထမ်းများ၊ ဆက်စပ်ဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်အားပေးလူငယ်များက မဲစာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သည့် မြို့နယ်ရုံးရှိ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပုံစံ (၆၆/၆) ပါ အချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာများဖြင့်ဖြည့်သွင်းကာ နေပြည်တော်ရုံးချုပ်ရှိ Server သို့ ပေးပို့ဆောင်ရွက်နေမှုကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသူများအား ယခုလုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှု၊ နိုင်-၄ မှတ်တမ်းများနှင့် ယခုဆောင်ရွက်နေသည့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းပုံစံ (၆၆/၆) ၏ အချက်အလက်များအား ရုံးချုပ် Server သို့ ဖြည့်သွင်းပေးပို့ဆောင်ရွက်ပြီးပါက အနာဂတ်တွင်ဆောင်ရွက်မည့် မဲစာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည့်အစီအစဉ်များ၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်၍ မိမိတို့ဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသည့် e-ID စနစ်အား ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ကာ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်အားပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။