လုပ်ငန်းစဉ်များ

29 Jun 2017
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း...
05 Jun 2017
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း မြို့နယ်အဆင့်အစီရင်ခံစာများကို ပထမအဆင့် အနေဖြင် နေပြည်တော် မန္တလေး မကွေး ရန်ကုန် စစ်ကိုင်း ပဲခူး...