နိုင်ငံတကာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

နိုင်ငံတကာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

    လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် စာရင်းကောက်ကွက်ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းကို Geographic Information System (GIS) နည်းပညာအသုံးပြု၍ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အသေးစိတ်အစီအမံ ရေးဆွဲပေးခြင်း၊ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များပံ့ပိုးခြင်း၊ သင်တန်းပို့ချပေးခြင်းနှင့် စနစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကို အောက်ပါဖော်ပြပါ links များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။