လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး (အမျိုးသား) (၁၇) နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး (အမျိုးသား) (၁၇) နေရာအတွက် ရေးဖြေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။      လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး(အမျိုးသား) (၁၇) နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် (၁၃-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများသည် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းများအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

(က)      အင်္ဂလိပ်စာဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်      -            ၁၅-၁၁-၂၀၂၂ (အင်္ဂါနေ့)       

            ဖြေဆိုရမည့်အချိန်                         -            နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအထိ

(ခ)        ကွန်ပျူတာဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်      -            ၁၅-၁၁-၂၀၂၂ (အင်္ဂါနေ့)       

            ဖြေဆိုရမည့်အချိန်                         -            နေ့လယ် (၁၃:၀၀) နာရီမှ (၁၅:၀၀) နာရီအထိ

(ဂ)        လူတွေ့ဖြေဆိုရမည့်ရက်                -            ၁၆-၁၁-၂၀၂၂ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)    

            ဖြေဆိုရမည့်အချိန်                         -            နံနက် (၁၀:၀၀)

(ဃ)      ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                         -            ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၈)၊ နေပြည်တော်

(င)        ဖြေဆိုရန်လာရောက်သတင်းပို့        -            ၁၄-၁၁-၂၀၂၂ (တနင်္လာနေ့)   (ရုံးချိန်အတွင်း)၊

            ရမည့်ရက်                                                  ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၈)၊ နေပြည်တော်

                                                                 

၂။     ဖြေဆိုရန်လာရောက်သတင်းပို့ပါက မှတ်ပုံတင်(မူရင်း)၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ်(မူရင်း)၊ ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)တို့အား တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်များအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၈)၊ နေပြည်တော်တွင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၆၇-၄၃၁၃၅၇ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန