ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်း ပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်း ပုံစံနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာရင်းကာက်ယူခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ် () ရပ် ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုမည့် မေးခွန်းပုံစံပြုစုရေးအတွက် အချက်အလက်အသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီက နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန () MICC(2) ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်းကော်မရှင်ဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်က မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင် စာရင်းအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကာ စာရင်းဇယားများပြုစု၍ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့်ထိ အစီရင်ခံစာများ၊ အကြောင်း အရာအလိုက် လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည့် အသေးစိတ်သုတေသနစာတမ်းများ၊ မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်းက ရရှိလာသည့်အချက်အလက်များကိုလည်း စာရင်းဇယားများပြုစုပြီး အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆောင်ရွက်မည့် ၂၀၂၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် သန်းခေါင်စာရင်းရည်ညွှန်းချိန်ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် ညသန်းခေါင်ယံအချိန်