တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ် သန်းခေါင်စာရင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ( 2014 Myanmar Census)

တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ် သန်းခေါင်စာရင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ( 2014 Myanmar Census)