ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ငွေဆောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.79 MB
Ngayoukaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.96 MB
ဟင်္သာတမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 6.19 MB
Ayeyarwaddy Region Report 18 Feb 2019 English ဧရာဝတီ pdf 9.62 MB
Hainggyikyun sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB
ညောင်တုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.02 MB
Ngwehsaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.98 MB
အင်္ဂပူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.84 MB
Hinthada Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.76 MB
ပန်းတနော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.83 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

Pages