ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Nyaungdon Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.16 MB
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.89 MB
Ingapu Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.5 MB
ပုသိမ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.86 MB
Pantanaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.23 MB
ကျိုက်လတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.03 MB
Kangyidaunt Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.95 MB
ဖျာပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.92 MB
Pathein Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.16 MB
ကြံခင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.81 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages