ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Maubin Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.18 MB
ဘိုကလေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5 MB
Yekyi Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
Ahmar Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.29 MB
မြန်အောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.05 MB
Mawlamyinegyun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.9 MB
ဓနုဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.89 MB
Zalun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 5.01 MB
Bogale Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.55 MB
မြောင်းမြမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.11 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages