ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပလက်ဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.95 MB
Sami Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.38 MB
ရေဇွာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.39 MB
Tedim Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.39 MB
ရိခေါ်ဒါရ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13 MB
Thantlang Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.8 MB
ဆမီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.74 MB
Tonzaung Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.11 MB
တီးတိန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 14.01 MB
1983 Chin Census Report 21 Apr 2018 English ချင်း pdf 10.58 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES G: IDENTITY CARDS English ချင်း xlsx 19.26 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ချင်း xlsx 16.71 KB

Pages