မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
စေတုတ္တရာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
Sinpaungwe` Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.31 MB
ကံမမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.62 MB
Magway Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 9.92 MB
ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
Taungdwingyi Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 3.03 MB
ကျောက်ထုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.54 MB
Minbu Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.65 MB
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.62 MB
Thayet Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.97 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar မကွေး xlsx 17.74 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မကွေး xlsx 43.42 KB

Pages