မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.18 MB
Chanmyatharzi Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.8 MB
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 2.86 MB
Pyigyidagun Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.89 MB
ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.26 MB
Kyaukpadaung Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.83 MB
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.04 MB
Pyin Oo Lwin Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.87 MB
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.24 MB
Kyaukse Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 7.18 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မန္တလေး xlsx 162.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မန္တလေး xlsx 177.69 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 60.15 KB
SERIES C: MIGRATION English မန္တလေး xlsx 17.48 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 28.98 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English မန္တလေး xlsx 36.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မန္တလေး xlsx 33.79 KB
SERIES H: DISABILITY English မန္တလေး xlsx 27.51 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မန္တလေး xlsx 29.03 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မန္တလေး xlsx 19.63 KB

Pages