နေပြည်တော်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.2 MB
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 32.21 MB
လယ်ဝေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.23 MB
Nay Pyi Taw Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 4.67 MB
ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.23 MB
ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.2 MB
ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.25 MB
တပ်ကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.27 MB
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.24 MB
ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.68 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar နေပြည်တော် xlsx 54.65 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English နေပြည်တော် xlsx 44.08 KB
SERIES D: EDUCATION English နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB
SERIES C: MIGRATION English နေပြည်တော် xlsx 17.64 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 24.43 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 40.99 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar နေပြည်တော် xlsx 19.97 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 17.6 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 37.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB

Pages