ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Sittway Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.57 MB
1983 Rakhine Census Report 21 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 12.99 MB
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 968.84 KB
Taungup Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.58 MB
ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 41.29 MB
ကျောက်တော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.25 KB
Thandwe Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.61 MB
Rakhine State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 6.4 MB
ကျိန္တလီမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 945.18 KB
Yanbye Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 6.91 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES C: MIGRATION English ရခိုင် xlsx 17.09 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရခိုင် xlsx 30.52 KB

Pages