ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kyauktaw Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.09 MB
ပေါက်တောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 946.33 KB
Kyeintali Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.44 MB
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1000.8 KB
Maei Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.67 MB
စစ်တွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.01 KB
Mannaung Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.08 MB
Minbya Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.93 MB
သံတွဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.4 MB
Myauk_U Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 1.57 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရခိုင် xlsx 25.39 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရခိုင် xlsx 30.52 KB

Pages