ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kyaukpyu Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 3.62 MB
မြေပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.79 MB
Kyauktaw Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.09 MB
မြောက်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.85 MB
Kyeintali Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.44 MB
ပေါက်တောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 946.33 KB
Maei Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.67 MB
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1000.8 KB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages