စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကသာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Phaungpyin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.12 MB
Banmauk Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.66 MB
ပုလဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ 15 Feb 2019 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 64.8 MB
ကောလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.56 MB
Pinlebu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.1 MB
Butalin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.21 MB
Khin U Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8.2 MB
ပန်ဆောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.62 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

Pages