စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Hkamti Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.49 MB
ချောင်းဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.43 MB
Leshi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.24 MB
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB
လေရှီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.46 MB
Tamu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.58 MB
Homalin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.85 MB
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.61 MB
Mawlaik Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.89 MB
ရွှေဘိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.35 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages