စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ယင်းမာပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.26 MB
မြို့သစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.18 MB
Sagaing Region Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8.45 MB
Kawlin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.98 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages