စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Indaw Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.73 MB
ခန္တီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.5 MB
Mobaingluk Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.13 MB
တမူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.27 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages