တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Khamaukkyi Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 1.46 MB
ခမောက်ကြီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.43 MB
Kyunsu Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 1.53 MB
ကျွန်းစုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.64 MB
Lounglon Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.62 MB
လောင်းလုံးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.65 MB
Myeik Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 4.49 MB
မြိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.68 MB
Myitta Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.37 MB
မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.31 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 27.36 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 29.16 KB

Pages