တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 1.04 MB
Tanintharyi 1983 Census report. 21 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 14.35 MB
Bokepyin Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3 MB
ထားဝယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 1.01 MB
Tanintharyi Region Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 8.72 MB
Dawei Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 1.39 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages