ရန်ကုန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
တိုက်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.78 MB
Dagon Myothit (North) Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 2.76 MB
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ 18 Feb 2019 Myanmar ရန်ကုန် pdf 53.8 MB
ကမာရွတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.7 MB
South Okkalapa Township Report 20 Apr 2018 ရန်ကုန် pdf 3.54 MB
Insein Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 3.23 MB
အလုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.55 MB
Mayangon Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.71 MB
Dagon Myothit (South) Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 3.96 MB
Yangon Region Report 18 Feb 2019 English ရန်ကုန် pdf 6.83 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ